Monthly Archives: January 2014

Countdown 5

1.
Kailangan mong iarte ang pagkagulat sa bawat masamang balita? Nabasa mo ang iniisip ko. “Oo, iyon ang magiging papel mo kung gagawa ka rin ng maraming lihim.”

2.
Nakakatakot ang walang kinatatakutan.

3.
Kumusta na kayo? Hindi na ba kayo? Sino’ng bago mo?
(Wala na bang bago? Di ka na nagbago.)

4.
Ang sabi mo sa akin,
“Bilang lalaki,
marami akong kahinaan,
sa mga lalaki.”

5.
Bawat tanong ay baril,
bawat sagot ay sugat,
ang sa putok walang kibot,
sa kamatayan walang takot.