Monthly Archives: November 2016

Pabigat

Napuno ng hangin ang puso at nanikip ang kalooban
ng maliit kong katawan. Inagaw nito ang lugar ng

baga upang huminga, ang panunaw, ang pag-iisip, ang
mga buto, mga bato. Nalason ang lahat ng ugat, halos mapatid

ang dugtungan ng aking balat. Nabanat ang lahat:
lumaki ang aking mata, kamay at paa, lumapad

ang aking tiyan at lumaki ang pisngi. Napipi ako at naluha.
Umangat ako at lumipad, napakabagal na paglutang.

Nakita ko pa ang kupas ng aking sapatos, tapos, ang
bubong, ang buong Barangay, buong Luzon, buong mundong

Tahimik. Walang ni isa mang tao. Pagdating ko
Sa rurok ng mga ulap, tinuka ako ng ibon. At pumutok —

pira-pirasong sumaboy bilang mga puting paru-paro.