Monthly Archives: November 2013

wasak*

sabi ni William Saroyan, “winasak ko
ang buhay ko sa pagpapakasal
sa iisang babae ng dalawang beses.”

palaging may isang bagay
na wawasak sa ating buhay,
William,
depende na lamang
kung ano o alin
ang darating sa’tin
nang mas maaga,
tayo’y palaging
hinog at handa
sa
pagkasira.

di kakaiba
ang wasak na buhay
para sa mga pantas
at
sa iba pa.

bukod tangi
na kapag ang buhay
na nawasak
ay sa’tin
doon lang natin nauunawa
na
ang pagpapakamatay,
ang mga lasenggo, ang baliw,
ang preso, ang mga adik,
at iba pa
ay karaniwang
bahagi ng pag-iral
gaya ng gladiola,
at bahaghari,
at ang
ipo-ipo
gaya ng wala
nang laman
walang naiwang
kusina.

*Birthday-salin ko ng “ruin” ni Charles Bukowski.