Monthly Archives: October 2016

Oda sa Bagabag

Hatinggabi kung umawit
Ang kuliglig sa aking dibdib.
Sa dilim, sa dilim,
Wala itong himbing,
Sa lagim, sa lagim,
Lagi nitong lambing.

Mariin akong napapikit
Pagkarinig muli sa tatlong katok.
Alam kong nar’yan ka,
Pagbati ng nasa ibayo ng pinto.

Umahon ako at inayos
Ang aking unan at kumot.
Pinatag ko ang malalalim na lukot
At muling humimlay sa’king likod.

Alam kong nar’yan ka,
Bumubulong sa baho nitong tinig.
Iniisip kong tuwid itong nakatindig
At nakaharap sa pinto, tahimik.

Hanggang mag-umaga, mahina
At sabay kaming humihimig.
Sa dilim, sa dilim,
Wala itong himbing,
Sa lagim, sa lagim,
Lagi nitong lambing.