Monthly Archives: October 2014

magpakabait

Lagi tayong pinakikiusapan
na intindihin ang pagtingin
ng ibang tao
kahit pa gaano ito
kalipas sa uso,
kagago, o
kasuka-suka.

Lagi ang pakiusap
na tingnan
ang kanilang pagkakamali,
ang kanilang patapong buhay,
nang may kasamang
kabaitan,
lalo kung
sila’y may edad na.

Pero sinusuma ng edad
ang pag-iral.
Tumanda sila
nang walang pinagkatandaan,
namuhay
ng walang
direksyon
at piniling ‘wag
umintindi.

Di ba nila kasalanan?

Kaninong kasalanan?
Sa’kin?

May hiling sa’king ikubli
ang pagtingin
sa kanila
sa takot
na sila’y matakot.

Di nga kasalanan ang pagtanda,

pero ang kahihiyan
ng sinadyang
sayangin
na buhay,

sa dami nang napakaraming
sadyang
sinayang
na buhay,

ay ganun nga.

(Salin ko ng “Be Kind” ni Charles Bukowski.)

Advertisements