Monthly Archives: November 2015

Ang Wakas

Ang pangangako sa sarili
na hindi ko na ito muling gagawin
ang nagtutulak sa aking umulit.

Sinabihan ako ng isang kaibigang makinig
at nakinig ako –

ang magbitbit ng bagay hanggang hukay
ang nakatakda kong gawin habambuhay.

Hindi talaga ako palagay
sa mga bagay na may hininga.

Hindi iyon kabuuan ng katotohanan;
gusto ko ang paghinga, gusto ko ang buhay.

Nalalagas kahit ang talulot
ng pinakamaliit na bulaklak.

Noong katirikan ng buwan,
lumabas ako’t binaybay ang ilog

at nagsalok ng tubig
para sa aking kaaanak at kapatid.

Itinulot ko ang luntiang gatas
para may makain silang malapit nang mamatay

ngunit pumanaw pa rin sila,
hindi ko alam.

***

Halaw sa The End ni Dorothea Lasky.