Monthly Archives: May 2012

Ng lungkot

Pinakamahirap magmahal ng makata. Makata ang pinakamalungkot na tao sa sarili nilang mga mundo. Nagkakabisado ang makata ng lahat ng mga tinitipong luma at bagong panglaw. Mahirap magmahal ng lungkot.

Talaarawang tigtatatlumpu
Pebrero 26, 2011