Monthly Archives: June 2011

mga di maipaliwanag na lungkot

may mga hindi maipaliwanag na lungkot
na siguro’y galing sa ulam na beef at liver steak
kaninang agahan. habang tamad na tamad
na hinihimay ng nagtatagisang ngipin
ang bawat hibla ang karne,
sa harap ng nababalisang kanin.
ilang nguya, ilang subo,
tumayo ako at naghanap kung
nasaan ba ang hindi malulon na bagabag.
iniwan kong naghihintay
ang kutsara at pumasok sa kwarto
upang umupo sa sulok katabi ng alikabok
at sapot na walang kibo buong linggo.
nakita ko ang unan, nakipagtitigan sa akin
ang mga gusot ng kumot
na parang nagkakailang nasa kaniya
ang mga dahilan at mga kasagutan.
mula pa kagabi, masahol pa sa dahan-dahang pagkamatay
ang katahimikan na magdamag akong sinubok
kung sino sa amin ang unang bibigay.
at inabutan na ako ng umaga,
hindi pa rin natatapos ang parusa.
sabi ko, walang iyakan,
pero basta ko na lang ginawa.
ayoko nang pigain ang ilang segundo
para paliwanagan ang kumot at unan na nabigla.
may mga hindi maipaliwanag na lungkot,
na naghihintay parang kutsara at kama,
kung sa akin, sana wag ngayon.