Monthly Archives: September 2013

Ikatlong buwan

1.

Una akong nakakita ng fetus, field trip sa UP Los BaƱos, grade five ako.

Nasa loob siya malaki at malinaw na garapon, nakababad sa naninilaw na tubig. Tulog, namamaluktot patihya. Sa ibabaw ng katawan niya, ang mahabang-mahaba niyang pusod. Parang makintab na goma ang balat, makinis na parang nanigas na pinturang puti.

Ngayon, tinititigan ko sya sa alaala ko, at ang paulit-ulit kong naiisip: isaw, isaw ng manok na kulay orange habang hinuhugasan at binabalibaliktad bago isalang sa ibabaw ng uling.

2.

Sa may banggagaan ng jeep at motorsiklo sa Marcos Hi-way, sa tapat ng palengke bago dumating ng Masinag — dito ko nakita ang utak ng tao.

May nakahandusay, biyak na niyog ang ulo, nakamulagat at nakikipagtitigan sa lahat ng nagdadaan, at doon sa ibabaw ng natapong dugo sa aspaltadong kalsada ligwak ang maputing laman, parang matataba at makinis na bulate na gumapang palabas ng bungo.

At ang palagi kong naaalala: isaw, bituka, paliko-liko, mahabang-mahabang bituka ng baboy na hinihimod ang dugo at hinugasan ng mga manginginom kong tyuhin bago gawing mainit na papaitan sa kasal ni Ate Annie.

3.

Kumusta raw ako, mukha daw akong bagong gising, mukha daw akong problemado. Masakit ang ulo ko pero hindi ko alam

kung saan ako hahawak.