Monthly Archives: May 2015

Pagbilang sa Ulan

Pagbilang sa Ulan
Salin ko sa “Counting the Rain” ni Sean O’Brien

I-check ang gasul at itago ang susi ng likod.
Maglock. Tiyakin mo, at pagkatapos
Lumabas ka at bilangin ang ulan, at ngayon
siguruhing gagawin na ‘to ng tama. Hindi ka na uuwi.

***
1. Tungkol da ito sa OCD. Hay…