Monthly Archives: September 2014

Pre-holiday Holiday Musings

Ganito ang sukat ng pagiging malapit nating magkakaibigan: hindi magkakatabi, nagkikiskisan ang mga tuhod, pero may puwang na mag-unat ng paa, magkakarinigan ng bulong sa kaunting lakas ng boses, nagkakabasahan ng mata, nagkakaintindihan sa kilay, nagpapaubaya sa pagkunot ng noo, nagkaka-amuyan ng itinatagong sikreto mula sa kani-kaniyang hininga.

Pinagharap natin ang upuan, kwentuhan lang. Tumabi tayo sa Christmas tree para kamo pasarapin ang usapan at mas maramdaman ang saya at gaan daw na dala ng okasyon. Kung sipon ang chistmas balls at lanyards, magtatagumpay tayong mahawa ng sinasabi mong saya.

Masaya ba ako kahit Christmas party ngayon ay hindi tayo iinom ng marami?

Mas malakas pa tayong magbeer kung weekdays. Kahit bukas ay wala namang holiday. Dahil sabi mo nga masyadong palasak ang Biyernes, nakakapagod makipagsabayan sa mga estudyante. Iritating yung masyadong masikip, ayoko nang maraming kasabay na nagsasaya. Ang gusto ko lang ay malasing ng payapa at uminom ng may kunwang laya. Kalabisan yung sikip at ingay, lalo kung starngers ang nagdudulot nito. Sinuggest ko sayo dati ang Huwebes, feeling ko anti-climatic at anticipating ang Huwebes. Tipong inuunahan mo ang lahat at masaya ka na bago pa sila maulol sa pam-Biyernes na alkohol. Perfect din ang Lunes para uminom. It starts the week right!

Hindi ba tayo maglalasing dahil matanda na tayo, at tapos na tayong lumangoy sa sarili nating mga suka?

May duty ka pa sa ospital bukas ng 6am. Kailangan kong matulog dahil may lipad ako bukas ng 6am din. Ninanamnam natin ang saglit na dead air nang biglang kinuha mo ang isa kong kamay, yung walang hawak na beer, at ipinahawak mo sayong tiyan.

Three months, sabi mo.