Monthly Archives: August 2014

sa kulungang ito, may kantang nalilikha

tumutula ako, nag-aalala, ngumingiti
tumatawa
natutulog
tuloy-tuloy lang
gaya rin ng ilan
gaya rin natin;
minsa’y gusto kong yakapin
lahat ng tao sa mundo
at sabihan,
lintik talaga ‘tong pasakit na binigay
sa ating lahat,
oo, matatapang tayo at mabait
kahit na napakaswapang
nagpapatayan
nagpapakamatay,
mga taong nabuhay
para pumatay, mamatay, manangis sa lihim
at magmahal sa dilim
at maghintay
at maghintay nang maghintay nang maghintay.
tao tayo.
ito lang
tayo.

 

Salin ng in this cage some songs are born ni Charles Bukowski.