Monthly Archives: November 2011

Cautious

Hayaan mo, sa susunod, igigiit ko sa sarili ko na huwag umiwas ng daan kahit man lamang ang mga mata ko patungo sa lahat ng iyo, sa lahat ng ikaw – ulap, bangketa, mga patak ng ulan, pulang ilaw ng mga sasakyan. Hindi ko din alam, kahit pa. Hindi ko din iniisip kung paano naman kung katawan mo na ang naglalakad papunta sa akin, at hindi na lang basta ang mga ala-ala.

Yung unang paragrapah ay buwan nang nasa Drafts, ngayon baka pwedeng dugtungan.

Ngayon, baka pwedeng sabihing iisa lang ang tinutukoy ng lahat ng emo posts ko. Puro tungkol na lang sa takot at sa galit (mo) na siguro nandoon, siguro wala; sa sampal, o mura, o pangungutya (sa akin) na siguro nandoon, siguro wala. Pero hindi ito tungkol sa iyo, naisip ko rin — kanina habang itinatapon ko ang alikabok na nasa dustpan sa kanal, mas tungkol ito sa akin.

Kasi alam kong nakilala mo na ang sikreto ko. Para tayong magkakaaway na mafia leader na nag-uunahang mapatay ang isa’t isa. Ang catch: alam kong hinding hindi mo ako sasaktan, at alam mong ganoon din ako.

(Parang suicidal lahat ng post ko. Pagkatapos ng isang taon, hindi ko na maiintindihan kung anong pinagsasasabi ko dito.)