Monthly Archives: April 2011

Ka Hesus

Hindi ko alam kung sinong gumawa, nakita ko lang kung saan. Ayos.