Monthly Archives: October 2010

Length

Ang haba ko magsulat. Hindi ko alam kung sakto lang o nakakapagod na basahin. 
Ako, napapagod magsulat.

At kailangan kong linawin ang pagsasalita ko.
Ako, napapagod na palaging sinasabihang “linawin mo”.