Monthly Archives: August 2015

Nakita ko

Nakita ko ang lahat
ng nakalimutan kong
tapusin nang mahigpit
mo akong yapusin:
bills na bayaran na sa
makalawa, panis na
kaning isinalang
kaninang umaga,
report kay Boss,
recommendation
sa kaibigan, papeles
para magka-Pag-ibig
Loan, namumuong
lumot sa sulok
ng banyo,
return call kay
Doktora Dolores,
walang tatangnang
kutsilyo, ilaw sa
kwartong
pundido. Pinaglalaruan
ako ng mga bagay
na walang kinalaman
sa tiim ng halik mo
at higpit ng samo mo
na bitiwan ko na si Rudy;
at tumangan

sa mga pangako mo.