Category Archives: Litrato

Mahal kong Oryang

1897 Mayo 1

Mahal kong Oryang,

Mali ka.
Hindi kita nakasalubong
upang sa dulo ng kalsada,
ako ay liliko sa kanan
at ikaw sa kaliwa.
Sapagkat saan man tayo
dalhin ng ating pakikibaka,
ikaw lang ang aking itatangi
at makailang ulit na ihaharap
sa pulang bandila.

Hindi tayo nagpalitan ng mga kwento
upang sa pinakahuling tuldok
ng pangungusap, ang karugtong
ay alingawngaw ng katahimikan.

Walang pagod kitang aawitan
ng imnong pambayan, Oryang.
Hindi kailanman
ako mauubusan ng salita
upang maialay sa iyo
bilang mga tula.
Maging ang bulong
at buntung-hininga’y magpapahayag
ng pagsinta sa tulad mong umiibig
din sa bansa.

AB

Obra ni Egai Fernandez mula sa Supremo. Mula sa xiaochua.net.

 

Hindi tayo sabay na tumawa,
nagkatinginan, at tumawa pa
nang mas malakas,
upang sa paghupa ng halakhak
ay may butil ng luha
na mamimintana
sa ating mga mata.

Loobin man ng Maykapal
na pansamantala tayong magkawalay,
tandaan mong ang halakhak
at sigaw ng ating mga kasamahan
ay sa akin rin.
Hindi ka dapat masabik sa akin
sapagkat ako’y mananatili
sa iyong piling.

Hindi kita niyakap
nang ilang ulit
upang sa pagkalas
ng mga braso ko sayo
ay maramdaman mong
iniiwan kita.

Habambuhay akong magiging tapat
sa ating panata, Oryang.
Kapara ng binitawan kong sumpa
sa ngalan ng bayan,
tayo’y mananatiling katipun,
kawal, at bayani
ng ating pagmamahalan.

Hindi tayo bumuo
ng mga alaala sa umaga,
tanghali at gabi
upang sa muli mong paggising
ay maisip mong hindi tayo
nagkasama sa pakikidigma.
Hindi ko man hawak ang bukas,
nais kong tanganan mo
ang aking pangako
na ilang ulit kong pipiliing
mabuhay at pumanaw
upang patunayan sa iyong
mali ka.

At kung magkataong
ako’y paharapin
sa ating anak na si Andres,
buo ang loob kong haharap sa kanya
at sasabihin ko sa kanyang
mali ka.

Hindi ako bumati sa simula
upang sa huli ay magpaalam.

Ikaw
ang aking bayan,

Andres

***

1. Kung walang malaking hinihingi, kung walang hinihintay na mabigat na kapalit, kung hindi hihigit sa sarili ang kayang tanggapin at ialay, para saan pa?

2. Pinutol-putol ko sa mga linya ang liham ni Ka Andres para kay Oryang. Paumanhin sa ilan.

Advertisements