Monthly Archives: February 2014

Manga 1

Tapos ko nang basahin ang Hunter x Hunter 1-340. Pero hindi pa tapos ang kwento, wala pang lumalabas na pang-341 mula noong March 15, 2012.

Ilang taon ko ring inutay-utay ang pagbabasa dito. Hindi ko alam kung may nakakaalam na nagbabasa ako ng Hunter x Hunter. O kung may nasabihan man lang ba akong nagbabasa rin ako ng manga.

Binalik-balikan ko na rin ang ilang mga kabanata nito. Kapag nahihinto kasi ako ng pagbabasa (na minsan ay inaabot ng buwan), kailangan ay lima hanggang 10 kabanata ang babalikan ko para maalala kung nasaang parte na ako ng kwento.

Nagkita na si Gon at Ging. At muli silang naglayo. Hindi ko na naman alam kung nasaan si Gon. At kung nasaan si Ging.

Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Para itong pag-ibig na walang maayos na pagsasara. Torture ito sa mainipin, pasakit sa walang tiyaga.