Category Archives: Pelikula

Dalawang Hati

Hawak ni Solomon ang espada,
Marahang hiniwa ang sanggol
Mula puwit hanggang bunbunan.

Hating-gabi noon at pagod na
Ang Hari. Iniabot niya ang
Tig-isang hati sa bawat isa.

Nakakakilabot ang sigaw ng ina.
Kinakayod ang sahig, halos
Matuklap ang mga kuko sa daliri.

Namangha ang isang ina, ganoon
Pala kalambot ang laman ng bata.
Kay talinong hari, sugo ng diyos!

Kinaumagaha’y kumalat ang balita
Sa lahat ng lugar. Anong nangyari,
Tanong ni Solomon pagkagising.