mga baka sa art class

ang magandang panahon
ay tulad ng
mabuting babae-
hindi ito laging nangyayari
at kapag dumating ‘to
hindi laging
nagtatagal.
mas matatag
ang lalaki:
kung masama s’ya,
malaki ang tyansang
ganun na s’ya palagi,
o kung mabuti s’ya
baka manatili s’yang
nakakapit,
pero ang babae
ay binabago
ng
mga anak
edad
pagkain
usapan
sex
ang buwan
ang kawalan o
presensya ng araw
o mabubuting araw.
kailangang alagaan
ang pag-iral ng babae
ng pag-ibig
kung saan ang lalaki
ay higit na lalakas
tuwing kamumuhian.

1. Unti-unti akong nawawalan ng galit o tuwa sa sarili pagkatapos kong bumitiw at magsimula sa wala.

2. Sa tingin ko’y higit na nakikinabang ang sarili sa kawalan ng pakinabang sa iba.

3. Pinipigilan kong pag-isipan, pero wala akong kawala sa iyo.

(Salin ng “cows in art class” ni Bukowski)

Advertisements