Dalawang Hati

Hawak ni Solomon ang espada,
Marahang hiniwa ang sanggol
Mula puwit hanggang bunbunan.

Hating-gabi noon at pagod na
Ang Hari. Iniabot niya ang
Tig-isang hati sa bawat isa.

Nakakakilabot ang sigaw ng ina.
Kinakayod ang sahig, halos
Matuklap ang mga kuko sa daliri.

Namangha ang isang ina, ganoon
Pala kalambot ang laman ng bata.
Kay talinong hari, sugo ng diyos!

Kinaumagaha’y kumalat ang balita
Sa lahat ng lugar. Anong nangyari,
Tanong ni Solomon pagkagising.

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: