The Rabbit Hole (2010)

Image result for rabbit hole 2010

Dalawang bagay.

1. Isang tahimik na tula na naisapelikula at isang pelikulang binudburan ng maliliit na tula mula simula at hanggang dulo.

Kung bakit madalas hindi ako palagay sa mga Hollywood film, lalo na iyong action/ action-based, ay dahil masyadong mabilis ang palitan ng eksena sa screen. Ewan ko kung bumagal ang mata ko o dahil sa sakit ko sa puso pero mabilis akong mahilo.

Pero napakabagal ng cinematography at story telling nitong Rabbit Hole. Sa porma at nilalaman, nananadya at pumapabor ang pelikula sa pagiging berde (mga halaman) at makupad.

Itong kabagalan bilang instrumento ay isa ring tula. Ang kawalan ng dialogues ay isa ring tula. At kung pagsalitain ang mga tauhan, isa pa ring tula.

Napakaganda ng metapora ng nanay ni Becca: ang kalungkutan dulot ng kawalan bilang isang brick/ bato na lagi mong dala sa iyong bulsa.

2. Paano isasalaysay ang lungkot dulot ng pagkawala ng minamahal sa isang pelikula?

Hindi ako naniniwala sa isang ganap o purong translation ng isang materyal patungo sa isa (damdamin patungo sa pelikula?). Ngunit naniniwala ako sa tangential na pagtama ng mga pamilyar, kundi man universal, na pakiramdam at konsepto ng isa sa isa pa. Mas maraming tangent points, mas epektibo. Sinasadya ba ito? Oo. Pero matiyaga ito at nagtatago sa kabagalan at katahimikan ng tula.

Rabbit Hole. Palalim at padilim. Alam nating isang patibong ang kalungkutan ngunit sadyang napakatalinong ipakita at iparamdam ito sa iyo sa isang pelikula. Sa isang pagtingin, may mga parteng naiinis ako sa pagiging sadista nito sa akin. Tila pini-ping-pong ako sa paulit-ulit na lungkot at kawlaan ng lungkot. Totoo ito sa ganoon, totoo sa akin, siguro.

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: