Nakita ko

Nakita ko ang lahat
ng nakalimutan kong
tapusin nang mahigpit
mo akong yapusin:
bills na bayaran na sa
makalawa, panis na
kaning isinalang
kaninang umaga,
report kay Boss,
recommendation
sa kaibigan, papeles
para magka-Pag-ibig
Loan, namumuong
lumot sa sulok
ng banyo,
return call kay
Doktora Dolores,
walang tatangnang
kutsilyo, ilaw sa
kwartong
pundido. Pinaglalaruan
ako ng mga bagay
na walang kinalaman
sa tiim ng halik mo
at higpit ng samo mo
na bitiwan ko na si Rudy;
at tumangan

sa mga pangako mo.

Advertisements

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: