Pagbilang sa Ulan

Pagbilang sa Ulan
Salin ko sa “Counting the Rain” ni Sean O’Brien

I-check ang gasul at itago ang susi ng likod.
Maglock. Tiyakin mo, at pagkatapos
Lumabas ka at bilangin ang ulan, at ngayon
siguruhing gagawin na ‘to ng tama. Hindi ka na uuwi.

***
1. Tungkol da ito sa OCD. Hay…

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: