true story

natagpuan syang palakad-lakad sa highway
pulang-pula sa
harap
kumuha sya ng kinakalawang na lata
at pinutol ang sekswal nyang
makinarya
parang sinasabi-
nakita nyo nang ginawa nyo sa
akin? baka gusto nyong kunin na rin
lahat.

at isinilid nya ang isang parte
sa loob ng bulsa at ang
isa pang parte sa
kabila
at ganun syang natagpuan,
palakad-
lakad.

ibinigay sya sa mga
doktor
na sinubok itahi ang parte
para
ibalik
pero ang mga parte
ay tila kontento na
sa kalagayan
nila.

minsan iniisip kong ang lahat ng magagandang
pwet
ay naialay na sa mga
halimaw ng
mundo.

siguro ito ang protesta nya laban
dito o
ang protesta nya
laban sa
lahat.

isahang taong
Martsa ng Kalayaan
na hindi pumasok sa
pagitan
ng concert reviews at
mga score ng
baseball.

Diyos ko, o sino man,
maawa kayo sa
kaniya.

***
1. Mahirap akong kausapin tungkol sa kabaliwan dahil baliw akong umiintindi sa mga sira. Magbibilang na lang din ako ng hibla
ng mga araw. Kailan kaya ako matatagpuan sa kalsada?

2. True story ni Charles Bukowski.

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: