Lumbay (song adaptation)

1. Nalaman kong isang direktor, maliban pa sa pagiging natatanging makata at translator, din pala ang kahanga-hangang si Rolando Tinio. Umaawit kaya siya o may masarap na timpla ng boses bilang isa rin syang aktor?

2. Paborito nating lahat ang Lumbay. Dapat lang naman. Hello?

3. Sa ibang kwento, nagkaroon ako ng koleksyon ng mga tula, “Kanta sa Gabi” ni Romulo Sandoval. Minsan ay nakita ito ng kapatid ko at binuklat-buklat. Maya-maya pa’y bigla siyang kumanta habang hawak ang koleksyon ni Mulong. Tinanong ko sya kung anong ginagawa niya. “E di kinakanta ito, di ba mga kanta ang laman nito? Kaya nga Kanta sa Gabi…”, sagot niya.

4. Walang direktang kinalaman sa itaas, pero nang una kong mabasa ang Lumbay ang totoo’y na-imagine ko na ito bilang kanta. Naiisip kong tinutula/kinakanta ito ni Rolando Tinio habang mag-isang naglalakad sa Manila Bay sa Roxas Boulevard isang hapon na palubog ang araw at may marahang ihip ang dagat gaya ng nasa tula.

5. Pagdamutan nyo itong adaptasyon ko sa kanta ng Lumbay. Kung may musikerong gustong lapatan ng tugtog ito, ayos din.

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: