ang henyo

may pandaraya, poot, karahasan, kahangalan ang bawat tao
sapat para tustusan ang anumang hukbo anumang araw

ang pinakamahusay pumatay, yaong nangangaral laban dito
ang pinakamatinding magalit, yaong nangangaral ng pag-ibig
ang pinakamagaling sa giyera, yaong nangangaral ng kapayapaan

silang nangangaral ng diyos, kailangan ng diyos
silang nangangaral ng kapayapaan ang walang kapayapaan
silang nangangaral ng kapayapaan ang walang pag-ibig

mag-ingat sa nangangaral
mag-ingat sa maalam
mag-ingat sa laging nagbabasa ng mga aklat
mag-ingat sa mga muhing-muhi sa kanilang kahirapan
o sa mga ipinagmamalaki ito
mag-ingat sa mabilis pumuri
kailangan nila ng papuri sa sarili
mag-ingat sa mabilis magsensura
natatakot sila sa hindi nila alam
mag-ingat sa mga laging naghahanap ng maraming tao
wala silang halaga kung nag-iisa
mag-ingat sa karaniwang lalaki, sa karaniwang babae
mag-ingat sa kanilang karaniwang pag-ibig
na naghahanap ng karaniwan

pero may henyo sa kanilang poot
may sapat na henyo sa kanilang poot para patayin ka
upang patayin ang sinuman
sa kawalang pagnanasa sa pag-iisa
sa kawalang pagkilala sa pag-iisa
susubukan nilang wasakin ang lahat
ng naiiba sa kanila
sa kawalang kakayahang lumikha ng sining
di nila uunawain ang sining
ituturing nilang manlilikha ang kanilang mga kabiguan
bilang kabiguan lang ng mundo
sa kawalang kakayahang magmahal ng lubos
maniniwala silang kulang at kulang ang pag-ibig mo
at mapopoot sila sa iyo
at ang kapootan nila’y magiging perpekto

tulad ng maningning na dyamante
tulad ng kutsilyo
tulad ng bundok
tulad ng tigre
tulad ng hemlock*

ang pinakamahusay nilang sining

 

*a highly poisonous flowering plant native to Europe and the Mediterranean region

*****

1. May ngumangatngat sa akin araw-araw.

2. Unti-unti, at malalim, at mariin. May ugat ngunit wala itong dugo kaya hindi magmamarka sa balat o sa mata o sa boses ng ibinibihis kong persona. Ito ang pagkaubos ng hindi mapangalanan sa loob ko.

3. Kaya, ito, para sa araw-araw, para sa mga balita ng pagkamatay, mga balitang paglilipasan at mamamatay, sa mga (The) Genius of The Crowd.

Advertisements

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

4 responses to “ang henyo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: