tumatawang puso

sa’yo ang buhay mo
iwasan itong mabugbog, sa dilim malugmok.
magmatyag.
may paraan para makawala.
may liwanag kung saan.
maliit na sinag man
tatalunin nito ang kadiliman
magmatyag.
may alok na pagkakataon ang mga diyos.
alamin.
sakmalin.
di mo matatalo ang kamatayan
pero sa buhay pwede itong lamangan, minsan.
habang paulit-ulit mo itong gagawin
mas lalaki ang liwanag.
sa iyo ang buhay mo.
intindihin ito habang nasa iyo.
ikaw’y kahanga-hanga
naghihintay ang mga diyos na matuwa
sa iyo.

***

1. Naaalangan ako sa salin nitong The Laughing Heart. Masyado itong masaya para maging tula ni Bukowski. Baka naman sarcasm ito at di ko mabasa, kaya ako naaalangan.

2. Pag-asa at saya at liwanag at pagtawa, ito ang emblem ng positibong vibes. Pero minsa’y may ginhawa talaga sa akin ang dilim sa isang sulok, sa isang kama, isang umaga.

3. Ngunit kung may naghihintay na saya, sabi nga, sakmalin!

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: