pagsusulat

madalas, ito lang
ang tanging bagay
sa pagitan mo
at ng imposible.
walang alak,
walang pag-ibig ng babae,
walang yaman
ang kayang
tumapat dito.
walang magliligtas
sa’yo
kundi
pagsusulat.
pinipigil nito
ang mga pader
na gumuho.
ang dumugin ka
ng sanlaksang tao.
pinasasabog nito
ang kadiliman.
pagsusulat
ang pinakamahusay
na doktor ng isip,
ang pinakamabait
na diyos
sa lahat ng mga diyos,
lihim ‘tong nagmamanman
sa kamatayan.
hindi ‘to marunong
sumuko.
tinatawanan
ng pagsusulat
ang sarili nya,
ang lungkot.
ito ang huling
aasahan,
ang pinakahuling
paliwanag.
‘yun
ang
pagsusulat.

***

1. Salin ko ng Writing ni C.B.

2. Hindi ganito ang pagtingin ko sa pagsusulat.

Advertisements

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: