Unlearning (2)

1. Gawing payak ang mga alalahanin.
2. Magpakahusay sa gawain.

Dadal’wang bagay sa magkabila,
isa sa kanan at isa sa kaliwa,
ang pinipigil kong kumawala
dahil itong dalawa ang lahat
-lahat na.

#30for30

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: