Manga 1

Tapos ko nang basahin ang Hunter x Hunter 1-340. Pero hindi pa tapos ang kwento, wala pang lumalabas na pang-341 mula noong March 15, 2012.

Ilang taon ko ring inutay-utay ang pagbabasa dito. Hindi ko alam kung may nakakaalam na nagbabasa ako ng Hunter x Hunter. O kung may nasabihan man lang ba akong nagbabasa rin ako ng manga.

Binalik-balikan ko na rin ang ilang mga kabanata nito. Kapag nahihinto kasi ako ng pagbabasa (na minsan ay inaabot ng buwan), kailangan ay lima hanggang 10 kabanata ang babalikan ko para maalala kung nasaang parte na ako ng kwento.

Nagkita na si Gon at Ging. At muli silang naglayo. Hindi ko na naman alam kung nasaan si Gon. At kung nasaan si Ging.

Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Para itong pag-ibig na walang maayos na pagsasara. Torture ito sa mainipin, pasakit sa walang tiyaga.

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

One response to “Manga 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: