wasak*

sabi ni William Saroyan, “winasak ko
ang buhay ko sa pagpapakasal
sa iisang babae ng dalawang beses.”

palaging may isang bagay
na wawasak sa ating buhay,
William,
depende na lamang
kung ano o alin
ang darating sa’tin
nang mas maaga,
tayo’y palaging
hinog at handa
sa
pagkasira.

di kakaiba
ang wasak na buhay
para sa mga pantas
at
sa iba pa.

bukod tangi
na kapag ang buhay
na nawasak
ay sa’tin
doon lang natin nauunawa
na
ang pagpapakamatay,
ang mga lasenggo, ang baliw,
ang preso, ang mga adik,
at iba pa
ay karaniwang
bahagi ng pag-iral
gaya ng gladiola,
at bahaghari,
at ang
ipo-ipo
gaya ng wala
nang laman
walang naiwang
kusina.

*Birthday-salin ko ng “ruin” ni Charles Bukowski.

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

One response to “wasak*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: