Talaarawang tigtatatlumpu 2

4. Kung Magcocommute
Kung nasa pampasaherong bus,
lumapit sa pintuan
bago pa ang babaan.
Barado ng alburuto
ang pasilyo’t kalsada.
Intindihin
ang aligagang lunsod,
at ang mga ampon nitong
nakikisakay
sa kaniyang kabaliwan.

5. Kung nakabraces
Ang sabi’y masakit, penitensya
ang ngumuya, kamatayang magsalita,
mga unang araw’y impyerno.
Ito na ba iyon?
Kung ito lang iyon,
ano pa’ng tawag
lampas sa Sakit,
sa Kamatayan,
sa Impyerno?

6. Kung ayaw mong lumabas kasama ako
OK lang na hindi (pa) tayo magkakilala. Wala naman tayong parehong kaibigan, hindi tayo mapangungunahan, wala tayong aasahan. Kung hindi, OK lang naman. Wala tayong parehong kaibigan. Hindi tayo magkakilala.

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: