1st project

Amoy ba iyon ng lotion o pawis mo, o laway ko at pawis mo? Kailangan ko sana  iyon para makatulog at mapanatag habang mag-isa sa pinakamalaking kwarto sa buong mundo ngayong gabi. Kahit wala na tayong gawin, hubarin mo lang ang pang-itaas mo, hayaan mo lang akong nakayapos sa iyo. Nakasubsob ang mukha sa braso o sa likod mo. Mukha sa balat. Saswapangin ko ang lahat ng malilinggit mong lagusan ng pawis, akin lang ang lahat ng amoy, lahat ng pasingaw. Sa una’t huling beses mo rito, ni hindi mo nga ako niyakap, kahit tumagilid man lang paharap sa direksyon ko, kahit hawakan man lang ako sa buong madaling araw, na kung ilang beses din akong nagising para itagilid kang bahagya para patigilin ang paghilik mo. Mukha kang anghel, hindi bagay sa iyo ang humihilik. Pero nilalapat mo rin ulit ang likod mo at humilik na naman ng mas malakas, hanggang dahil sa pagod nawalan na ako ng pakialam at pandinig.

Advertisements

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: