Sa dadalwang dipang kalsada

Sa dadalwang dipang kalsada,
Nakahilata ang madilaw
Na ilaw ng posteng nagbubura
Ng bawat kong bakas
(Na wala naman talaga roon).
Galing na ba ako dito?
O papunta pa lamang?

Talaarawang tigtatatlumpu
1 Marso 2011

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

2 responses to “Sa dadalwang dipang kalsada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: