Countdown 3

 

Gusto ko yung pag-ibig na hindi nangangako
ng kaligtasan kundi pag-ibig na nagkakanulo
sa bingit ng mga paraan at kahulugang gugulo
sa tiwasay at nakasanayan. Naghahanap ako
ng pag-ibig sa kamalian at pagkatuto.
Naghahangad ako ng pag-ibig, maraming pag-ibig,
sa mga sagot na nanganganak ng katanungan
at mga paliwanag na hindi nasasapatan, sa pag-ibig
na di nagtuturo ng iisang aral, kundi nagtuturo
na mag-aral. Pag-ibig sa panganib, pag-ibig
na nanganganak ng pag-asa mula sa nalagas na dahon
o naputol na sanga o pag-ibig sa mabatong tereyn
kung saan ang naipong hamog ng madaling araw ay dumadaloy
sa pagitan ng matatalim na bato.#

 

 

Ang astig na larawan ay mula dito.

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: