Monthly Archives: February 2012

Countdown 1

1
Isang panawagan para sumabog at magimbal,
muli, kahit isang araw lang, sa buwan
ng mga ginupit na puso at kupidong hubad.
Pilasin ulit natin ang rutinaryo ng maghapon,
abalahin natin ang bulwagan ng mga hibang
o paralisahin kunwari ang kalingkingan
at tungkil ng ilong ng matandang halimaw.
Parang pulubi ang mga krisis na nakakasalubong
araw-araw, unti-unti’y nawawalan ng mukha,
nagagasgas ang lalamunan, utal sa maikling dila,
wala na kahit nangangalansay na brasong itataas
upang ikaway at saklutin ang mailap na pansin
ni Pol dahil late na naman sa Math 1.

 

Advertisements