Unsaid 1

Bigla na lang umagos ang mga kwento. Baka sinindihan ng mga hindi pagtatanong, o baka nakisabay sa pagbuga ng usok. Ito ang kagandahan ng may yosi sa usapan, naitatago ng hithit-buga ang mga buntong hininga. May hahawi ng usok na ipinapaypay ang kamay sa harap ng mukha, at tapos ay magdadahilang “Para tuloy akong naiiyak, nakakahilam naman itong usok.”

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: