isang linggo at pag-ibig

Cultural lunch. Strike. Mobilizations. More mobilizations. Ang nakaraang linggo, naiiyak ako  (maliban pa sa inaapoy ako ng lagnat) sa ligaya sa buhos ng mga tao laban sa budget cut. Kaya nagtataka ako sa patuloy na sumisura ng moment na ito.

Siyempre, inaasahan na natin na tataliwas (at magtatanga-tangahan) ng paliwanag kapanalig ni Noy. Pero yung iba, masaklap kung taga-UP pa ay hinahati ang laban.

Ok lang na magbigay ng puna tungkol sa baka mali ang pamamalakad sa pinansiya ng UP admin (ito na kasi ang pinakamatino-tino sa mga argumentong narinig ko), pero ang ibasura ang kredito ng malawakan at asertibong pagkilos ng mga tao para sa usapin ng budget cut, karumaldumal!

May panahon para umupo sa napakahalagang mga debate. Pero tinatawag tayo ng nagmamadaling panahon para tumayo na at magkaisa.

At sa walang pag-asa sa ibinunga ng sakripisyong ilang oras, o ilang araw – nagsisimula pa lang tayo. Nagsakripisyo na ang mas marami labas pa sa ating mga sarili.

At mahalagang tuklasin ang mga bagong landas. Lalo yung landas ng pag-ibig.

About Pol

https://northfort.wordpress.com/ View all posts by Pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: